Plošče za SM-Modulno tehniko

Vmesna pošča zgornja

Tlačna plošča zgorn.

Plošča zadrževalna

Plošča vodilna

Plošča rezilna

Tlačna plošča spodn.

Vmesna plošča spodn.