Πλάκες για εφαρμογές ΜοντούλSM

Άνω πλάκα στήριξης

Άνω πλάκα πίεσης

Πλάκα επαναφοράς

Πλάκα οδήγησης

Κοπτική μήτρα

Κάτω πλάκα πίεσης

Κάτω πλάκα στήριξης