Plattor för SM-modulteknik

Fästplatta, övre

Tryckplatta, övre

Pelarhållarplatta

Hållarplatta

Skärplatta

Hållarplatta, nedre

Fästplatta, nedre