Плочи за SM-модулна техника

Плоча опорна, горна

Плоча притиск. горна

Поансоно държач

Плоча направляваща

Плоча режеща

Плоча притиск. долна

Плоча опорна, долна