SM-Modüler konsept için plaka

Destek plakası, üst

Aşınma plakası, üst

Tutucu plaka

Kılavuz plaka

Kesme plakası

Aşınma plakası, alt

Destek plakası, alt