Meusburger 高品质标准件为冲压、塑胶模具以及检具、 夹具制造提供可靠的基础。
过滤器组
滑动系统
所有分组
带冷却水路型紧凑式滑块

E 3380

带冷却水路型紧凑式滑块

E 3380 E 3380 E 3380
点击价格至订单  +  件数 
z z1 A l h b1 l1 t b s 冲程 Nr. /No. EUR/1

   
 
  物料清单 pcs CAD  
 
 
 
 
 
 
 
CAD转换